Mandala

Aya

Ateş yanar ve kabile uyanır. Doğa ana tüm ihtişamı ve gücüyle hatırlatır tüm hakikati. Burası sadece bir oyun ey bilinç, oyuna katıl, bırak kendini tutmayı, ifadene izin ver ...
tüm ilüzyonlardan sıyrıl artık gerçeğini hatırla, gerçek ismine uyan. Sana verilen ışıkla kalpten yürü bu yolu.

Fiyat; TL

9000

Bütünlük

Bütünlük

Evren ikiliklerden oluşur. Dişil-Eril, Siva-Shakti, Yıkım-Yaratım, Yer-Gök, Toparak-Hava ... Tüm yönlerin bütünlenmesi hakikattir. İdeal benlik dengede yatar, her yönü kabulde yatar. Bu mandala hakikati hatırlatması ve kişiyi bütünlemesi için işlendi.

Fiyat; TL

8000

Hiçlik

Hiçlik

Ego etiketlere, yargılara, kalıplara tutunur. Bilinç uyandıkça, insan tekamülünde önce bu etiketlerden sıyrılır her şey olduğunu algılar ve yeterince aydınlanırsa da “HİÇ” olduğunu idrak eder. Bu mandala yolculukta hiç olduğumuzu hatırlatması niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

7000

Şifa

Şifa

Şifa hakikatinden sapmış olan her şeyin özüne dönmesidir.. Şifalanmak bazen acıyla, bazen çok daha yumuşak biçimde olur ama hepsinin sonu olması gerekene varır. Bu mandala bulunduğu alana giren herkesin şifalanması niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

6000

Şükür

Şükür

Şükretmek var olana odaklanmaktır. Yokluk bilincinden sıyrılmak için yaşamda her daim her alanda şükrü hatırlatmak gerekir bilince... Bu mandala şükür enerjisini hatırlatmak ve yaymak için işlendi.

Fiyat; TL

5000

Denge

Denge

Zihin zıtlıkları, keskin uçları görür. Oysa kainat her iki ucun iç içe geçtiği bir dengenin temsilidir. İkilik kavramı idrak edildiğinde siyahın içindeki beyaz, beyazın içindeki siyah görülmeye başlar. Ancak bu seviyeye gelmiş insan dengelenir, teslimiyete geçer.

Fiyat; TL

5000

Hayalci

Hayatta kalmak için bizlere hep gerçekçi olmamız öğretildi, ciddi olmaya çalışan çocuklar olduk ve hayal kurmanın kıymetini unuttuk. Oysa hayal dünyasının sınırsızlığı, renkleri insanı kabuğundan çıkaran. Bu mandala özgürce hayal kurabilmenin enerjisini yaysın hep...

Fiyat; TL

3500

Işılda Kadın

Bu mandala sırf kadın olduğu için haksızlığa, istismara ve türlü işkencelere maruz kalmış canım kadınlara şifanın ulaşması için bir duadır. Bir gün kadının hakettiği kıymeti alıp ışıldaması niyetiyle...
Geliri tamamen yardım kuruluşlarına gidecektir.

Fiyat; TL

2000

Mandala 26

Nefes

Nefes yaşamın kaynağı ile, yaşam enerjisi ile bağlantımızdır. Nefes ahenktir, nefes uyumdur... Nefes akıştır, sonsuza uzanıştır..

Fiyat; TL

1500

Yin_yang

Yin-Yang

Siyah ve beyazın muhteşem dansı...
Yaptığımız şey detaylandıkça, zihin meditatif duruma daha rahat geçer ve zihin durulduğunda kalbi daha iyi duyarız.

Fiyat; TL

1000

Mandala 27

Güç

İçimizde öyle bir güç var ki. Gerçek potansiyelimiz tıpkı bir güneş gibi parlıyor.
Bu mandala Öz’den gelen gücümüzü hatırlatması ve ortaya çıkarması niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

1000

7 Çakra Mandala

Çakralar enerji bedenimizin merkezleridir, tıpkı organlarımız gibi. Her çakra yaşamda belirli alanları temsil eder ve doğru çalışmaları çok önemlidir. Bu mandala çakraların her birini dengelemesi için işlenmiştir.

Fiyat; TL

1000

Ağaç

Ağaç Kadın

Kadının çiçek açması kendi vahşi doğasıyla tanışmasıyla başlar. Gerçek bilgeliğini keşfetmiş kadın yaşamdan aldığı enerjiyi yaşama verir, döngünün bir parçası olur. Çiçek açmak uzun bir yolculuğun sonucudur, karanlıktan aydınlığa. Bu mandala her kadına kendi gücünü hatırlatması niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

800

Kadın

Kadın

Kadının özü bir ağaç gibidir. Yer ana ile gök baba arasında güçlü bir kanaldır, topraktan ve güneşten alır gücünü. Tüm rüzgara göğüs gerer ve tohumu meyvesine dönüştürür bünyesinde.
Kadın mükemmel bir mandaladır.Mandala 31

Fiyat; TL

800

Mandala 35

Ayna

Dot mandala tekniği ile işlenmiştir.

Fiyat; TL

800

Yıldız

Yıldız

5 köşeli yıldız Ateş-Hava-Su-Toprak ve Ruhu temsil eder. Bizler tüm bu elementlerin birleşimiyiz bir bütünüz. Dengede olan insan tüm bu elementlerin yaşamındaki tezahürlerini fark etmelidir. Bu mandala bize elementlerin dengesini hatırlatma niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

700

Alma-Verme

Alma-Verme

Doğadaki her canlı alma verme dengesine uyumlu yaşar. Egodan yaşayan insan hariç. Hep alan ya da hep veren olduğunda insan, bereket algısını yitirir. Her iki unsur dengeye geldiğinde akış başlar.

Fiyat; TL

700

Mandala 29

Işık

Kendini karanlıkta, çaresiz hissedebilir bazen insan. O anda hatırlamalıdır ki artık kendi ateşini yakma zamanı gelmişir. Yola ışık olacak tam da bu içsel ateştir.
Bu mandala içsel ateşle buluşma niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

700

Hafiflik

Haflik

Bazen yüklerimiz öyle ağır gelir ki, tüy gibi hafif olup tüm olanlardan özgürleşmek isteriz... Bu mandala bakan kişiye hafiflik vermesi niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

600

Yaratım

Yaratım

İçimizde yatan muhteşem bir yaratım enerjisi mevcut. Bu enerjiyle hayata her an bir güzellik sunmak için yetkilendirildik. Bu mandala yaratıcılığımızın önüne koyduğumuz engellerin kalkması niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

600

Tohum

Tohum

Sembolizmde her şey bir noktadan başlar, noktanın yaşamdaki karşılığı da tohumdur aslında ve her bir niyet kalbe ekilen bir tohumdur. Yaşam onu yeşertecektir biz akışa teslim ettiğimiz sürece.

Fiyat; TL

600

Vav

Vav

Biz insanlar Vav şeklinde dünyaya geliriz, Vav secde eden insan halini ve aynı zamanda Yaratıcının birliğini sembolize eder...
Bu mandala kısaca bize yaratıcıya olan sadakati hatırlatması niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

600

Mandala 32

Doğum

Doğada meydana gelen her şeyin bir hazırlık süreci, geçtiği yollar var, tıpkı bir bitkinin toprak üzerine çıkana kadar, altında geçirdiği zaman gibi. Yaşamlarımızda da bunu hatırlamak niyetiyle ...

Fiyat; TL

600

Triangle

İnsan beden-zihin-ruh üçlemesinden oluşan bir varlıktır ve merkezinde olmak tüm yönlerinle bütünlenmeyi gerektirir...

Fiyat; TL

600

Deniz

Deniz

Su bilgeliktir, su derinliktir, su akıştır...
Denize baktıkça içimizi kaplayan huzur ve suyun bizde uyandırdıklarını hatırmalak niyetiyle... Suyun gücü

Fiyat; TL

550

Kabul

Kabul

Büyümek ya da gelişmek kavramları içerisinde bir süreç barındırır. Bir şeyin olgunlaşmış ve en mükemmel haline ulaşmamız için her halini kabul etmemiz gerekir. Her hali o anki durum için en mükemmelidir. Bu mandala her halimizi kabule geçebilme niyetini hatırlatır...

Fiyat; TL

550

Mandala 9

İncelikler

Yaşama karşı ince olmak her anı daha da kıymetli kılıyor. Yaptığımız her hareket her düşüncemiz özenle seçildiğinde hayatta o kadar özenle geliyor...

Fiyat; TL

500

SaDe

SaDe

Çok kalabalıklaştığımızı fark ettiğimizde,
sadeliğin bazen en iyi gelen şey olduğunu da hatırlamaya niyetle...

Fiyat; TL

500

Turuncu

Turuncu

Turuncu bazen enerjiyi yaratıcılığı, bazen de sonbaharı ve bitişleri anımsatır. Tazelenmek için yaşamda, geçmişe dair yüklerimizden, artık bize ait olmayandan kopmak ve onu dönüşmesi için bırakmak gerekir...

Fiyat; TL

500

Mandala 23

Toprak Ana

Toprak saklayandır, toprak besleyendir, toprak büyütendir, toprak rahimdir...
Toprağın kutsallığını ve sesini her an hatırlayabilmek niyetiyle işlendi.

Fiyat; TL

500

Mandala 25

Bulut

Yaşamı her haliyle kabule...

Fiyat; TL

500

Mandala 28

Mavi

Kendini özgürce ifade edebilme niyetiyle işlendi. Yargılanma ya da yanlış bir şey söyleme korkusu olmadan kendini olduğun gibi ifade etmek ...

Fiyat; TL

500

Hamsa

Hamsa

Farklı inanışlara göre, Fatma ana’nın, Meryem ana’nın ya da Miryam ana’nın eli..
Bana göre kutsal annelerimizin eli, kim olduğu fark etmez. Onları hatırladıkça, koruyuculukları, iyi enerjileri her daim bizimle olacaktır. Bu mandala bu enerjiyi tutar.

Fiyat; TL

500

Susak

Susak Mandala

Fiyat; TL

500

Yaşam Çiçeği

Herşey bir noktayla başlar, sonra tohum, sonra çiçek, sonra meyve... meyve toprağa düşer ölür ve bitişten
yine bir yaşam başlar. Hayat döngülerle var olur.

Fiyat; TL

450

Yeniden Canlanma

Yeniden Canlanma

Her ne olursa olsun, zorlukların ardından yine bahar gelir, yeniden canlanırız her defasında...

Fiyat; TL

400

Mandala 19

Noktalar

Bereketin rekleriyle işlenmiş bir mandala.

Fiyat; TL

400

Mandala 24

Can

Yaşamda Can-lı olmak niyetiyle...

Fiyat; TL

400

Mandala 30

Emek

Emek vermek değer vermektir. Emek vermek odaklanmaktır, tüm enerjimizi oraya akıtmaktır. Öyleyse bir konuda verdiğimiz emeğin karşılıksız kalması imkansızdır... sadece aldığımız karşılığı zihinle değil kalple görmeyi hatırlamamız gerekir.

Fiyat; TL

400

Mandala 20

Sezgi

Sezgilerimiz, manevi bilgileğimiz derinlerden gelir. Genelde bu derinliği su ve su hayvanları sembolize eder. Derin manalara ulaşmanın mandalası...

Fiyat; TL

350

Mandala 34

Uyanış

Uyandıkça insan, ferahlar , genişler, hafifler.
Uyanık olmayı hatırlatması niyetiyle.

Fiyat; TL

350

6 Nokta

6 Nokta

Dot Mandala tekniği ile işlenmiştir.

Fiyat; TL

150

Işıltı

Işıltı

Küçük ışıltıların güzel dansı...

Fiyat; TL

150

Birleşme

Birleşme

Yer, gök, doğu, batı hepsinin BİR-leştiği nokta tam da durduğumuz yer...

Fiyat; TL

150

Mandala 18

Nazar Boncuğu

Kötü enerjiler uzak dursun :)

Fiyat; TL

100